Travel memoir

The book that’s closer to you than you ever imagined

More than a guidebook. I present places based on unique, personal experiences, while seeking to connect them to our own daily lives and memories. This is helped by the stories that, if my intention is to touch you, will touch you too.

I offer you, you, the experience of a happy – pre-COVID – time travelling! This work is for those who believe (as I do) that we will have the rare privilege of experiencing the beauty of our planet, near or far, as a 21st century human being..

Official reviews

A legszebb parkokat bemutató video
A legszebb parkok, Bryce Canyon, UT

Review of Sandstone Rhythm by Merits Anih

In Sandstone Rhythm: My Memories of the Most Beautiful National Parks of North America, Tom H. Cooper shares his personal experience over the course of two decades visiting North America. The author is from Hungary, in central Europe. He first started by discussing what life had been like for those from central and western Europe, and then he proceeded to talk about the national and state parks in the US. The book is volume 1 in the Wild West Series, and this volume contains his visit to the Grand Circle, which is made up of Utah, Arizona, Colorado, New Mexico (four of whose intersectional border is called Four Corners), and Nevada.

I love how the author describes the people in each state as well as the terrain. So you are not just getting geography lessons and visuals; you also get to read about the people in these regions, some history, and the development of the areas. The pictures in the book transformed the author’s experience into mine. I didn’t feel left out at all. I also love that the images were clear and of high quality, with each giving specifics. The author also provided maps to help you visualize what he is talking about.

The author’s writing style is what I admire most. You would think that it would be bland because of the genre, but this book will make you think about the trajectory of your life and the beauties in your environment. There were many questions asked about the view of the world in general in the preface, and that was when I knew that I had picked the right book for me. It hit differently when the author said (Page 372), „… the place called North America is not only the continent of colors but the continent of opportunities and demanding challenges as well,” because that is very true!

There is one thing that needs improvement, though. It would have been awesome if each image was labeled individually. Though the book explains them, it is a good practice to always label individual pictures that occur in a book for easy identification. This is not really a negative aspect, but a point that could improve the book’s enjoyment for other readers. That being said, I disliked nothing about the book, which is why I am rating it 5 out of 5 stars. I did come across a few minor errors while reading the book, which did not affect my overall reading experience. Anyone who loves traveling or intends to visit any North American country would love this book. Hence, I recommend it to them.

Review of Sandstone by Merits Anih Rhythm(megnyitás új fülön)


Below readings for native readers.


Hivatalos elemzés Merits Anih -tól

Nyers fordítás (Pintér Tamás)

A Sandstone Rhythm ( Tom H Cooper )

… megosztja személyes tapasztalatait, amelyeket két évtizedes észak-amerikai látogatásai során szerzett. A szerző Magyarországról, Közép-Európából származik. Először arról beszél, hogy milyen volt az élet a Közép- és Nyugat-Európai emberek számára, majd rátért az amerikai nemzeti és állami parkokra. A könyv a Vadnyugat-sorozat 1. kötete, és ebben a műben a Grand Circle (Nagy Kör) néven ismert régióban tett látogatásai élményeit dolgozza fel. Ez a földrajzi egység kis részben Nevada területe, valamint Utah, Arizona, Colorado, Új-Mexikót részben lefedő képzeletbeli körnek feleltethető meg, melynek középpontja közel azonos az egymással szomszédos szövetségi államok határainak találkozási pontjával. Ezt a helyet Four Corners – nek nevezik.

Nagyon tetszik, ahogy a szerző az egyes államokban élő embereket és a terepet is leírja. Így nem csak földrajzleckéket és képanyagot kapunk, hanem olvashatunk a régiókban élő emberekről, némi történelmet és a területek fejlődését is. A könyvben található képek a szerző élményeit segítenek eggyé válni a saját emlékképeimmel – mindezt teszi úgy, hogy mint olvasó egyáltalán nem éreztem magam elveszettnek. Az is tetszett, hogy a képek tiszták és jó minőségűek voltak, és mindegyik hordozott valami aktuálisat. A szerző térképeket is mellékelt, hogy segítsen szemléltetni, miről is mesél-

A szerző írói stílusát csodálom a leginkább.

Azt gondolnánk, hogy a műfaj miatt unalmas lesz, de ez a könyv elgondolkodtat életünk pályájáról és a környezetünkben lévő szépségekről. Az előszóban számos alapvető kérdés fogalmazódott meg a világnézetről általánosságban, és már ekkor tudtam, hogy a számomra megfelelő könyvet választottam. Ekkor érintett meg igazán a szerző összegző gondolata (372. oldal): „… az Észak-Amerikának nevezett hely nemcsak a színek kontinense, hanem a lehetőségek és az embert próbáló kihívások földje is”, mert ez nagyon igaz!

Van azonban egy terület, ahol finomításra lehet szükség.

Fantasztikus lett volna, ha minden képet külön-külön felcímkéznek.

Bár a könyv megmagyarázza őket, jó gyakorlat, hogy a könyvben előforduló egyes képeket mindig fel kell címkézni a könnyű beazonosíthatóság érdekében. Ez nem igazán negatívum, de egy olyan pont, ami javíthatná a könyv élvezhetőségét a többi olvasó számára.

Ettől függetlenül nem tudok olyat mondani, ami ne tetszett volna a könyvben, ezért is értékelem 5 csillagból 5-re.

A könyv olvasása közben találkoztam néhány kisebb hibával, amelyek azonban nem befolyásolták az általános olvasási élményemet. Bárki, aki szeret utazni, vagy bármelyik észak-amerikai országba szándékozik ellátogatni, imádni fogja ezt a könyvet.

Egyszóval, ajánlom nekik!

Online Book Club

For reference, here are the links to some of our key social media pages:

Facebook:

https://www.facebook.com/Onlinebookcluborg/


A Grand Circle

Geológiai csodáiról ismert régió Arizóna, Utah, Colorádó és Új Mexikó terültén, ahol egymást érik a szebbnél szebb Nemzeti Parkok.
Ez egy VAD, (többnyire) kegyetlen kősivatag, ugyanakkor kegyetlenül szép ékköve a dél-NYUGATnak.
Aki ott jársz, e szavak valódi jelentését megérted majd, midőn a táj – úgy a hatodik mérföld után – szellő hangján – mesél hajnali fagyról és a délidőben a fejed felett ragyogó, perzselő napról.  Füledbe súgja a szekér elé – ha a szükség úgy hozta –
önmagukat befogni kész bátrak történetét és persze beszél majd a balgáról, kinek imája előbb vált valóra, mint ahogy az a széltől cserepes ajkakon (a távozó lélekkel versenyre kelve)
egy nagy sóhaj közepette illant tova a végtelenbe.

Részlet a könyvből (Goblin Valley SP, UT) … Az embert nem számítva e vidék táplálkozási láncának csúcsán a számos névvel illetett hegyi oroszlán áll. Egy felnőtt példány jó 100 kilós, ám saját súlyánál akár hétszer nagyobb tömegű préda leterítése sem okoz számára nehézséget. A telepesek szervezett és tömeges megjelenése előtt a tudatlan és óvatlan – a többiektől elkószáló -magányos ember e ragadozó felségterületére tévedve több, mint kísértette a sorsot. Így történhetett meg, hogy a puha léptű halál hátulról támadva egyetlen nyakra mért harapással mentette fel áldozatát minden e világban betöltött további szolgálat alól. Ekkor beteljesült a fohász: már, hogy ‘Legyen vége a szenvedésnek!‘ A kősivatag mázsás csupa-izom ura megszabadította vacsoráját a további út gyötrelmeitől

 Lehet, hogy pontatlan volt az ima? Pedig a kérés valódi értelmét mindenki tudta – kivéve a puma.

A puma. Boulder, CO

Synopsis magyarul

Az útikönyvek tartalmi jegyeit hordozó mű 352 oldal terjedelemben mutatja be az egykoron Vadnyugatként ismert földrajzi egység legszebb természeti csodáit. Ahogy a különleges képződményeknek a nemzeti parkok adnak jól szervezett otthont, úgy épülnek a tényeket ismertető fejezetek köré a rövid történetek.

Ezek a rövid írások valóságos, ám gyakran meghökkentő vagy épp elgondolkoztató alapra építve engedik megismerni azt a képet, amit egy külföldi láthat és átélhet a geológiai csodák e nyitott kiállítócsarnokában.

A mű egy 3 részes sorozat első eleme, mely a Grand Circle államainak találkozási pontjai körül rajzolható vonalon belül elhelyezkedő helyszíneket veszi sorra. A több tucat park bemutatásában a szerző által készített fényképek és térképek adnak gyakorlati segítséget a lehetetlen feladat megoldásához; eltelni a régió szépségével, belepillantani az itt élő emberek életébe, 2-3 hétre otthonra lelni ott, ahova mindig is vágytunk, de ahol csupán vendégek vagyunk – és azok is maradunk.

Északnak indulva Utah déli részén a Colorado Plateau legmagasabban fekvő részén ismerkedhetünk évmilliók eróziós folyamatainak lenyűgöző eredményével. Keletnek indulva Moab és környéke varázsol el, hogy Grand Junction után a Rocky Mountains vegye át a főszerepet. Természetesen útközben kalandok szereplőiként válhatunk a mindennapok részévé, az ablak másik oldaláról tekintve életünk filmjére, melyhez a díszletet oly sokszor láthattuk széles vásznú mozifilmekben. Colorado a barátság szinonímája is lehetne e műben – megmutatva az emberi kapcsolatok erejét és értékét. Immár hátat fordítva Boulder pumáinak, arcunkat Arizona egén, a Grand Canyon felett uralkodó napkirály tündöklésének sugarai barnítják.

Az utak anyja a Route 66 szalad a kerekek alatt, hogy zárja a kört és adjon időt az ember alkotta csodákra.

… mert hősök és egyszerűen kitartóak, képzettek és pusztán lelkesek, vezetők és eltökéltek voltak, akik utat törtek az ismeretlenbe, majd gátakat emeltek, mesebeli városokat építettek, védték és megőrizték történelmüket és a természet alkotta értékeket – végezetül mindezen csodát nekünk (vendégeknek) megismerni segítettek.

E könyv tisztelgés egyben ezen nagyszerű emberek áldozata, példája és munkássága előtt.

nps

Történet fővonala

Legtöbbünk nap, mint nap keresi az utat, ami a szépséghez vezet.

Tudatosan vagy csupán értékrendünk hajtotta vágyainkat követve törekszünk arra, hogy észre vegyük, meglássuk és értékeljük mindazt, ami a szépség ígéretét hordozza. Amint megleljük igyekszünk részévé válni, és azt megosztani másokkal is.

Hatvan évesen e könyv lehetne akár egy önéletrajzi ihletésű mű is, ez azonban csak részben igaz. A szerző személye, sőt születésének helye vagy időpontja valójában lényegtelen. Az az út azonban, amit bejárt már jóval fontosabb, mégis eltörpül azon természeti értékek mellett, melyek ámulatba ejtenek, elvarázsolnak és egy életre határoznak meg el-nem-téveszthető utat, ami a szépséghez vezet.

A bevezetőben a szerző az elmúlt évizedek emlékképein keresztül mutatja be, hogy egy túraútvonal a Garand Circle valamelyik nemzeti parkjában valójában hol is kezdődik. A válasz ott van a magunkkal hozott génekben, az értékrendben és a felismerésben, hogy a világ megismerhető, ha ennek felismeréséhez adott a vágy, az elhatározás és elhivatottság.

A könyv belső ívét térben Nevada, Utah, Colorado, new Mexico és Arizona közös találkozási pontja köré rajzolt képzeletbeli kör adja. Az idősíkot alapvetően az  1997 és 2022 közötti utazások történetei jelölik ki. Noha rohanó világunk szürke hétköznapjai csak keveseknek engedik felismerni a tényt, miszerint állandóan változó világunkban mi magunk statiszták és egyben a változások-, a történelem tanúi is mi magunk vagyunk.

A földtörténet nevezetes korszakai követhetők nyomon a Coloradó plateau egyedülálló formavilágát bemutató parkokban, melyek évszázadok óta jelentenek embert próbáló kihívást és elapadhatatlannak tűnő forrásai a természet testközeli megtapasztalásának.

Ahogy a parkokról készült több száz gyönyörű fotó támpontot ad e körutazás szavakkal szinte le nem írható csodáinak megismeréséhez, a könyvben szereplő történetek bizonyítják, hogy aki nem rest és túrabakancsot húz, az az élet-vonat ablakain kitekintve lehet tanúja emberi sorsok felemelkedésének és bukásának.

Közös emlékeink és értékeink kötnek össze akkor is, ha egy földrész választ el bennünket. Olvasó és író e könyvet lapozva felidézheti a forró, poros túraútvonal leküzdésével járó izomfájdalomat és a képekből, illatokból és hangulatokból  megtapasztalt csodát, amit az egykoron Wild West -ként ismert meg a világ.

Ismert világunk gyögyszemei egy büszke nemzet történelmének és természeti értékeinek tárházával kövezik ki az utat , mely a szépség felé vezet.

Ez az az út, melyen az arra nyitott olvasónak e könyv kezet nyújtva, társul szegődik,  és végig kísér.

VIDEÓ : 384 oldal …. nyomtatásra kész!

Az Amerikai Egyesült Államok Dél-nyugati államaiban a világ talán legszínesebb és formavilágában leggazdagabb természeti képződményei találhatók. A föld e távoli szeglete – háborítatlan szépsége ellenére – generációk számára csupán egyetlen szóval kapcsolódott igazán össze – ez volt a Vadnyugat.

Közel két évtized utazásai, ~60 000 mérföld 14 állam útjain. Az emlékek kifogyhatatlan tárháza, rövid vagy épp hosszú történetek valamint több tízezer fotó képez alapot annak a műnek a megjelenéséhez, melyet egy sorozat első köteteként
ez úton ajánlok az Ön, illetőleg a Te figyelmedbe.

Miért gondolom, hogy ez érdekelni fog?

Szeretnél többet tudni a híres Grand Canyonról?

Bemutatom e természetes geológiai múzeumot a déli oldal 3 fő túra útvonalán keresztül.

Szeretnél más geológiai különlegességeket is megismerni?

25 másik Nemzeti Park, Emlékhely, Állami Park, Panoráma utak és sok-sok különlegesség vár Rád!

Első utadra készülsz?

Tisztázzuk a fogalmakat és segítek a felkészülésben.

Nem szívesen ülsz repülőre, de a szíved csak-csak vinne?

E könyv Neked is tartogat meglepetést; ha hagyod, kézen fog és kedvedet keresve mutat utat. Miközben a tudat messze tájakban izgalmat és szépséget kutat, a könyvet tartó kéz ugyan azon karfa támaszán nyugodva hagyja hogy elméd a papírra vetett kalandból majd gazdagodva térjen vissza a saját otthonodba.

Egyszerűen csak szereted a rövid történeteket és különleges helyen készült fotókat?

E táj évmilliók örökségét hordozza, így nem csoda, ha mindenről – és azok összefüggéseiről – történetek formálódnak. Többnyire inkább elmélázó, mint sem bohókás sztorik ezek. Csak bízni tudok azon pillanat eljövetelében, amikor úgy érzed: a vörös homokkő tapintása, sivatag forrósága vagy a Sziklás Hegység borzongató hideg szele Téged is megtalál, majd néhány másodperccel később, ahogy jött, úgy odébb áll.

De vigyázz, mert, ha olvasás közben e könyv képein megelevenedni látod a tájat – elvesztél

Lelked békéje oda – mindaddig, míg a naplemente utolsó sugarai meg nem simogatják az arcodat az Arches, Zion vagy Mesa Verde balzsamos illatú tréljeinek egyikén.

A nap csúcspontja az arany órák időszaka.

Szilánkok

Több tucat rövid történet tesz kísérletet arra, hogy kézen fogva az olvasót megmutassa e ‘más világ’ színes és fekete-fehér oldalát. Ez utóbbiak szépen megférnek egymás mellett – mint billentyűk a zongorán.

Amennyiben ez így szürkének (vagy sablonosnak) tűnne, akkor ültessünk oda valakit egy pár pillanatig, hátha megcsillan valami Nevada kék ege alatt, miközben Ő a ‘Sors szinfóniából’ néhány taktust elő ad.

ARANYOSKÁM

avagy az érem másik oldala.